Предстоящи събития

Тук може да се запознаете с предстоящите субития за 2021г. в село Лилково, и да планирате на време своето посещение.

Календар на събитията за 2021 г.