Проекти и иновации

Изграждане на туристически информационен център в село Лилково

Проекто-предложението изготвено от СНЦ „Заедно за Лилково“ е одобрено от Община Родопи в началото на 2021г. и е включено в основния проект на общината по подмярка 7.5. Заложената сума е в размер на 8500 лева, които ще бъдат отпуснати по този евро проект, като със средствата ще бъде закупен преместваем дървен обект от 12 кв.м. и поставен в центъра на село Лилково. Срокът за изпълнение е 18 месеца от одобрението на проекта. Предвидено е това да бъде първия изцяло функциониращ туристичеки информационен център в централните родопи, и да покрива туристически маршрути и еко пътеки, които да преминават и свързват Лилково, Ситово, Орехово и забележителностите в тези райони. Предвидено е и обособяването на търговска част в помещението за продажба на сувенири. Част от проекта включва прекарване на интернет и отпечатване на туристически информационни карти на еко пътеките в района.

Проект за туристически информационен център

Изграждане и разработване на няколко еко пътеки.

В процес на разработка и търсене на финансиране сме за следните еко пътеки, които ще преминават през Лилково и свързват селото със други такива. Идеята е да бъдат изградени информационни табели, места за отдих и прилежащи и други съоръжения, където е необходимо.

  1. Лилково – Ситово – Щутград (разклонение на основната пътека свързваща Лилково с Белия камък, Персенк и Орехово)
  2. Лилково – Хаджиица – „Белия камък“ (предвидено е изграждането на наблюдателна платформа). Тази еко пътека ще се пресича с вече изградени такива от страна на Орехово)