Традиционен събор

Традиционният събор с местно значение се провежда всяка година, през първата събота на м. Юни

През 2020г, беше отменен от кметския наместник на село Лилково, поради Ковид-19 пандемията.