Традиционен събор

Традиционният събор с местно значение се провежда всяка година, през първата събота на м. Юни

Организира се от Кметско наместничество с.Лилково.