СНЦ „Заедно за Лилково“

Сдружение с нестопанска цел „Заедно за Лилково“ е създадено на 17.07.2020г. от местни дейци с цел гражданско обединение на жителите и собствениците на имоти в село Лилково, област Пловдив. Целта на сдружението е да обедини местните в името на по доброто бъдеще на селото и постигане на общите цели на мнозинството от населението, както и да оказва индивидуална помощ и защита при необходимост.     

       През първата година от регистрацията си, сдружението поде множество граждански и обществени дейности и с гордост можем да кажем че то изпълни със смисъл своето създаване. Най-голямата започната инициатива е битката за решаването на един десетилетен проблем, а именно основен ремонт на пътя до селото, който последните 40 години винаги е бил в окаяно състояние и без асфалтова настилка. След няколко месечна борба чрез жалби, протести, отворено писмо до премиера на РБ и намесата на няколко национални медии, най-накрая беше поет ангажимент от властите и бяха отпуснати средства за започването на така дългоочакваната реконструкция на трасето. Разбира се идеите и проектите на сдружението не се изчерпват само с това. Организацията работи в сътрудничество с община Родопи и областна администрация Пловдив по редица проекти, като един от тях е създаването на туристически информационен център в село Лилково и разработването на няколко екопътеки с цел развитието на селски и еко туризъм в района. Някои от другите основни цели на сдружението са запазването на местните традиции и обичаи и тяхното популяризиране, създаването на читалищна организация и др.  

       СНЦ „Заедно за Лилково“ има два контролни органа – управителен съвет и надзорен съвет. Сдружението продължава да се разраства, и все повече граждани се включват като членове и предлагат своята подкрепа. Девизът ни е „Заедно сме по силни“.

.